Zinhle Jiyane Photos!

Zinhle Jiyane Photos

Zinhle Jiyane Photos: The very popular and successful Zinhle Jiyane is a South African DJ, producer, social media personality and business woman. Her actual name is Ntombezinhle Jiyane, and she was born on 30 December 1983 in Dannhauser, KwaZulu-Natal, South Africa. Zinhle Jiyane has two child, one with rapper AKA and another one with boyfriend Murdah Bongz.

UZinhle Jiyane Izithombe: UZinhle Jiyane odume kakhulu noyimpumelelo ungu-DJ waseNingizimu Afrika, umdidiyeli, umuntu osaziwayo ezinkundleni zokuxhumana nosomabhizinisi wesifazane. Igama lakhe langempela nguNtombezinhle Jiyane, futhi wazalwa zingama-30 kuZibandlela 1983 eDannhauser, KwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika. UZinhle Jiyane unezingane ezimbili, eyodwa nomrepha u-AKA kanti enye nesoka uMurdah Bongz.

(This Zulu translation is done using Google translator, apologies for inadvertent mistakes)

Table of Contents 

What is the Marital Status of Zinhle Jiyane? Who is Zinhle Jiyane’s Husband?

Zinhle Jiyane’s partner name is MurdahBongz.

What is Zinhle Jiyane’s Age and Zinhle Jiyane’s Date of Birth?

Zinhle Jiyane is 38 years old, Zinhle Jiyane’s DOB is 30 December 1983.

What is Zinhle Jiyane’s Height?

Zinhle Jiyane’s height is 5ft 7in.

What is Zinhle Jiyane’s Annual Income?

Zinhle Jiyane’s annual income is $1-10 million approx.

Let’s have a look at Zinhle Jiyane Photos from Instagram 

Zinhle Jiyane’s stylish photo

Zinhle Jiyane’s stunning photo

 

Zinhle Jiyane’s sexy photo

Zinhle Jiyane’s hot photo

 

Zinhle Jiyane’s gorgeous photo

 
 

https://www.instagram.com/p/CPVhp11jNB_/

Instagram will load in the frontend.

https://www.instagram.com/p/CPnBkjpj6ux/

Instagram will load in the frontend.

https://www.instagram.com/p/CPwCfP_jBWO/

Instagram will load in the frontend.
 

For more, visit Allcelebcentral!

Related post

    Leave a Comment